Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii im. Mariana Rejewskiego

W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszamy studentów oraz absolwentów do wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii  im. Mariana Rejewskiego.

 

W konkursie mogą wziąć udział również autorzy prac w dziedzinach nauk społecznych i psychologii, których tematyka dotyczy szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa.

 

Pula nagród to ponad 55 tys. złotych.

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską, II. na najlepszą rozprawę doktorską.

 

Uczestnikami Konkursu w kategorii I. mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r.  Uczestnikami Konkursu w kategorii II. mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora, nie wcześniej niż dnia 1 października 2020 r. 

 

Zgłoszenie do konkursu przyjmowane są do 30 września 2024 r. 

 

Zasady oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie www.cyber.mil.pl w zakładce konkursy (www.cyber.mil.pl/edycja-VI/)

 

Kontakt w sprawie konkursu: p. Maria Kołtunowska, tel. 727 019 069.