Propozycja szkolenia dla studentów informatyki

Szanowni Studenci, 

osoby zainteresowane szkoleniem (patrz załącznik) proszone są o kontakt z panem Piotrem Filipkowskim

TEL: 881 729 045

E-MAIL: P.T.FILIPKOWSKI@GMAIL.COM

Dla osób zainteresowanych zorganizujemy najpierw spotkanie organizacyjne na Wydziale w celu ustalenia szczegółów.